Popis konstrukcí fermacell pro bytová jádra

Příčky
Přestavbu budeme realizovat nejlépe jako montovanou stěnu fermacell 1S11 s kovovou spodní konstrukcí.

Nákres konstrukcí pro připevnění desek fermacell

Podhledy
Podhledy se volí podle prostorových podmínek rekonstruovaného bytového jádra. Jako spodní nosná konstrukce slouží kovové profily montované v jedné rovině s minimální výškou zavěšení.

Postup montáže podhledu
Výška podhledu se vyměří a vyznačí se na stěnách. Na stropní konstrukci se vyměří body závěsů pro upevnění nosné konstrukce podhledu. Pro dané podmínky je vhodná přímo upevněná nosná konstrukce pomocí přímých závěsů. Do přímých závěsů se montují hlavní profily CD 60x27x0,6 mm. Následuje vyrovnání celé konstrukce do roviny podle vyznačených rysů na okolních stěnách. Dále pokračujeme s montáží sádrovláknitých desek fermacell o tloušťce 10 mm podle návodu na zpracování.

Podlahy fermacell
Pro zlepšení akustických vlastností stropní konstrukce je možno využít podlahových prvků fermacell. Výška podlahy se volí s ohledem na prostorové podmínky rekonstruovaného bytového jádra a akustické požadavky. Skladby podlahových konstrukcí a hodnoty kročejové neprůzvučnoti viz prospekt: „Podlahové prvky fermacell – Větší komfort bydlení díky lepší zvukové a tepelné izolaci“.